MOBILEAPP

Bài tập 9 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 9 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 1 + t}\\
{y =  - 1 + 2t}
\end{array}} \right.\)

(A) \({2x + y + 1 = 0}\)

(B) \({x + 2y + 1 = 0}\)

(C) \({4x - 2y + 1 = 0}\)

(D) \({\frac{{x + 1}}{1} = \frac{{y + 1}}{2}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường thẳng \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 1 + t}\\
{y =  - 1 + 2t}
\end{array}} \right.\) có vec tơ chỉ phương là \(\vec u = (1;2)\).

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Thiện Hải

  Help me!

  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có AD // BC. Phương trình đường thẳng chứa các cạnh AB, AC lần lượt là \(x-2+3-0;y-2=0\). Gọi I là giao điểm của AC, BD. Tìm tọa độ các đỉnh hình thang ABCD biết IB =2IA, hoành độ của I lớn hơn -3 và điểm M(-1;3) thuộc đường thẳng BD .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tại A với A(1;2) . Gọi H là trung điểm cạnh BC , D là hình chiếu vuông góc của H trên AC, trung điểm M của đoạn HD nằm trên đường thẳng \(\Delta :2x+y+2=0\)  và phương trình đường thẳng BD: \(x+y-1=0\). Tìm toạ độ của B, C biết rằng điểm D có hoành độ âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA