ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.75 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.75 tr 169 SBT Hình học 10

Cho hai đường thẳng Δ1 và Δ2 lần lượt có phương trình x - y = 0 và \(\sqrt 3 x - y = 0\). Góc giữa Δ1 và Δ2 có số đo là:

A. 30ο          B. 15ο          C. 45ο          D. 75ο

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

(Ox, Δ1) = 45o, (Ox, Δ2) = 60o. Suy ra (Δ1, Δ2) = 15o.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.75 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1