MOBILEAPP

Bài tập 3.75 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.75 tr 169 SBT Hình học 10

Cho hai đường thẳng Δ1 và Δ2 lần lượt có phương trình x - y = 0 và \(\sqrt 3 x - y = 0\). Góc giữa Δ1 và Δ2 có số đo là:

A. 30ο          B. 15ο          C. 45ο          D. 75ο

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

(Ox, Δ1) = 45o, (Ox, Δ2) = 60o. Suy ra (Δ1, Δ2) = 15o.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.75 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • can chu

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có N là trung điểm của cạnh CD và đường thẳng BN có phương trình là \(13x-10y+13=0\), điểm \(M\left(-1;2\right)\) thuộc đoạn thẳng AC sao cho AC=4AM. Gọi H là điểm đối xứng với N qua C. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết rằng 2AC=2AB và điểm H thuộc đường thẳng \(\Delta:2x-3y=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho tam giác ABC có diện tích \(S=8\), hai đỉnh \(A\left(1;-2\right);B\left(2;3\right)\)

  Tìm tọa độ đỉnh C, biết đỉnh C, biết rằng đỉnh C nằm trên đường thẳng \(d:2x+y-2=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA