MOBILEAPP

Bài tập 14 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 14 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Elip \((E):\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\) có tâm sai bằng bao nhiêu?

(A) \({e = \frac{3}{2}}\)

(B) \({e =  - \frac{{\sqrt 5 }}{3}}\)

(C) \({e = \frac{2}{3}}\)

(D) \({e = \frac{{\sqrt 5 }}{3}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có 

\(\begin{array}{l}
a = 3,b = 2,c = \sqrt {{a^2} - {b^2}}  = \sqrt {9 - 4}  = \sqrt 5 \\
 \Rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{{\sqrt 5 }}{3}
\end{array}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 122 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Mai Rừng

    Trong mặt phẳng Oxy cho 2 đường thẳng d1: 2x - y + 5=0, d2: 3x + 6y - 7=0. Lập phương trình đường thẳng đi qua P (2; -1) sao cho đường thẳng đó cắt d1, d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của d1, d2

    Theo dõi (0) 2 Trả lời
  • thủy tiên

    trên đường thẳng (d) : x-y+2=0 , tìm điểm M cách đều 2 điểm E(0,4) và F(4,-9).

    Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA