MOBILEAPP

Bài tập 3.90 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.90 tr 171 SBT Hình học 10

Đường tròn đi qua ba điểm A(0;3), B(-3;0), C(3;0) có phương trình là:

A. x+ y= 0

B. x2 + y2 - 6x - 6y + 9 = 0

C. x+ y2 - 6x + 6y = 0

D. x+ y2 - 9 = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

OA = OB = OC = 3.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình x+ y2 – 9 = 0.

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.90 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Lê Văn Duyệt

    Cho hình bình hành ABCD có điểm M(-3;0) là trung điểm của AB, Điểm H(0;-1) là hình chiếu của B trên AD, điểm \(G\left(\dfrac{4}{3};3\right)\)là trọng tâm tam giác BCD. Tìm tọa độ đỉnh B và D

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Nguyễn Sơn Ca

    Khi nào góc giữa hai vecto bằng 0 độ? Khi nào góc giữa hai vecto bằng 180 độ

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA