MOBILEAPP

Bài tập 3.73 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.73 tr 169 SBT Hình học 10

Đường tròn (C) có tâm là gốc O(0;0) và tiếp xúc với đường thẳng Δ: 8x + 6y + 100 = 0. Bán kính của đường tròn (C) là:

A. 4          B. 6          C. 8          D. 10

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(R = d\left( {O;\Delta } \right) = \frac{{\left| {8.0 + 6.0 + 100} \right|}}{{\sqrt {64 + 36} }} = 10\)

Đáp án d

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.73 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Vân

  lập phương trình đường tròn đi qua M(-2;3) , N(-1;2) và có tâm nằm trên đường thẳng (Δ) : 3x - y + 10 = 0 .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho đường thẳng \(\Delta:x+y+1=0\) và 2 điểm \(A\left(2;3\right);B\left(-4;1\right)\)

  Tìm trên đường thẳng \(\Delta\) điểm M sao cho :

  a. Vecto \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\) có độ dài ngắn nhất

  b. Đại lượng \(2MA^2+3MB^2\) đạt giá trị nhỏ nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA