ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.89 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.89 tr 171 SBT Hình học 10

Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\) và đường thẳng Δ: y = 3. Tích các khoảng cách từ hai tiêu điểm của (E) đến Δ bằng giá trị nào sau đây?

A. 16          B. 9          C. 81          D. 7

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu hỏi đang được MOD trả lời.

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.89 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1