MOBILEAPP

Bài tập 3.72 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.72 tr 169 SBT Hình học 10

Đường thẳng đi qua hai điểm A(1;1), B(2;2) có phương trình tham số là:

A. \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y = 2 + 2t
\end{array} \right.\)

B. \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y = 1 + 2t
\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 2 + 2t\\
y = 1 + 2t
\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l}
x = t\\
y = t
\end{array} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường thẳng Δ đi qua A(1;1), B(2;2) có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow {AB}  = \left( {1;1} \right)\).

Vậy Δ có phương trình tham số : \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 + t\\
y = 1 + t
\end{array} \right.\)

Điểm O(0;0) thỏa mãn phương trình của Δ (ứng với t = -1). Vậy phương trình tham số của Δ có thể viết là \(\left\{ \begin{array}{l}
x = t\\
y = t
\end{array} \right.\)

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.72 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  Cho hình chữ nhật ABCD có tâm \(I\left(\frac{1}{2};0\right)\) đường thẳng chứa cạnh AB có phương trình : \(x-2y+2=0\) và \(AB=2AD\).

  Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật, biết rằng đỉnh A có hoành độ âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Cho đường thẳng \(d:2x+3y+4=0\) và điểm \(M\left(2;1\right)\). Viết phương trình đường thẳng đi qua M và :

  a. Song song với d

  b. vuông góc với d

  c.tạo với d một góc \(45^0\)

  d. tạo với d 1 góc \(\alpha\) mà \(\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{13}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA