MOBILEAPP

Bài tập 3.50 trang 166 SBT Hình học 10

Giải bài 3.50 tr 166 SBT Hình học 10

Cho đường tròn (C): x+ y2 - 2x - 6y + 6 = 0 và điểm M(2;4).

a) Chứng minh rằng điểm M nằm trong (C) ;

b) Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm của đoạn AB.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (C): x2 + y- 2x - 6y + 6 = 0

⇒ (C) có tâm I(1;3) và bán kính R = 2.

IM = \(\sqrt 2 \) < R ⇒ M nằm trong (C)

b) Đường thẳng d cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB ⇒ d ⊥ IM tại M

Phương trình đường thẳng (d) qua M(2;4) và nhận vectơ IM = (1; 1) làm vectơ pháp tuyến

⇒ d: 1.(x - 2) + 1.(y - 4) = 0

⇒ d: x + y - 6 = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.50 trang 166 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại C, D có BC = 2AD = 2AD. Đỉnh C(3; 3), đỉnh A nằm trên đường thẳng d: 3x + y - 2 = 0, phương trình đường thẳng DM: x - y - 2 = 0 với M là điểm thỏa mãn \(\overrightarrow{BC}=-4\overrightarrow{CM}\). Xác định tọa độ các điểm A, D, B
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm N(1;-2) thỏa mãn \(\small 2\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\vec{0}\) và điểm M(3; 6) thuộc đường thẳng chứa cạnh AD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của đỉnh A xuống đường thẳng DN. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết khoảng cách từ điểm H đến cạnh CD bằng\(\small \frac{12\sqrt{2}}{13}\) và định A có hoành độ là một số nguyên lớn hơn -2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA