MOBILEAPP

Bài tập 3.53 trang 167 SBT Hình học 10

Giải bài 3.53 tr 167 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các đường thẳng Δ1: x - 2y - 3 = 0 và Δ2: x + y + 1 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng Δsao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng Δ2 bằng \(\frac{1}{{\sqrt 2 }}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(M \in {\Delta _1} \Rightarrow M\left( {2t + 3;t} \right)\)

\(\begin{array}{l}
d\left( {M,{\Delta _2}} \right) = \frac{{\left| {2t + 3 + t + 1} \right|}}{{\sqrt 2 }} = \frac{1}{{\sqrt 2 }}\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
t =  - 1\\
t =  - \frac{5}{3}
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy M(1;-1) hoặc \(M\left( { - \frac{1}{3}; - \frac{5}{3}} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.53 trang 167 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA