ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.53 trang 167 SBT Hình học 10

Giải bài 3.53 tr 167 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các đường thẳng Δ1: x - 2y - 3 = 0 và Δ2: x + y + 1 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng Δsao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng Δ2 bằng \(\frac{1}{{\sqrt 2 }}\).

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \(M \in {\Delta _1} \Rightarrow M\left( {2t + 3;t} \right)\)

\(\begin{array}{l}
d\left( {M,{\Delta _2}} \right) = \frac{{\left| {2t + 3 + t + 1} \right|}}{{\sqrt 2 }} = \frac{1}{{\sqrt 2 }}\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
t =  - 1\\
t =  - \frac{5}{3}
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy M(1;-1) hoặc \(M\left( { - \frac{1}{3}; - \frac{5}{3}} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.53 trang 167 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1