MOBILEAPP

Bài tập 3.87 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.87 tr 171 SBT Hình học 10

Cho elip (E) có tiêu điểm F1(4;0) và có một đỉnh A(5;0). Phương trình chính tắc của (E) là:

A. \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{{16}} = 1\)

B. \(\frac{{{x^2}}}{5} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\)

C. \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)

D. \(\frac{x}{5} + \frac{y}{4} = 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.87 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Tra xanh

    Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có B (-4 ,- 4) Gọi D ,E ,F lần lượt là chân đường cao hạ từ các đỉnh A, B, C điểm G là điểm thuộc tia đối tia DE thỏa mãn DG =DF .cho G(2, - 6 ),C thuộc d: 2x + y - 8 = 0 .Viết phương trình cạnh AB

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • cuc trang

    Trong mặt phẳng oxy,cho điểm I(1,4). Tìm tọa độ điểm M thuộc trục hoành và điểm Nthuộc trục tung sao cho tam giác IMN vuông cân tại I.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA