ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.87 trang 171 SBT Hình học 10

Giải bài 3.87 tr 171 SBT Hình học 10

Cho elip (E) có tiêu điểm F1(4;0) và có một đỉnh A(5;0). Phương trình chính tắc của (E) là:

A. \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{{16}} = 1\)

B. \(\frac{{{x^2}}}{5} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1\)

C. \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)

D. \(\frac{x}{5} + \frac{y}{4} = 1\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.87 trang 171 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1