ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 18 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 18 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của hypebol \(\frac{{{x^2}}}{9} - \frac{{{y^2}}}{5} = 1?\)

(A) \({\left( { \pm 4;0} \right)}\)

(B) \({\left( { \pm \sqrt {14} ;0} \right)}\)

(C) \({\left( { \pm 2;0} \right)}\)

(D) \({\left( {0; \pm \sqrt {14} } \right)}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
a = 3,b = \sqrt 5 \\
c = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  = \sqrt {14} 
\end{array}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 123 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1