MOBILEAPP

Bài tập 18 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 18 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của hypebol \(\frac{{{x^2}}}{9} - \frac{{{y^2}}}{5} = 1?\)

(A) \({\left( { \pm 4;0} \right)}\)

(B) \({\left( { \pm \sqrt {14} ;0} \right)}\)

(C) \({\left( { \pm 2;0} \right)}\)

(D) \({\left( {0; \pm \sqrt {14} } \right)}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
a = 3,b = \sqrt 5 \\
c = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  = \sqrt {14} 
\end{array}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 123 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA