ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.39 trang 165 SBT Hình học 10

Giải bài 3.39 tr 165 SBT Hình học 10

Cho hình chữ nhật ABCD. Biết A(3;0), B(-3;3) và phương trình đường thẳng chứa cạnh CD: x + 2y - 8 = 0. Tìm phương trình các đường thẳng chứa các cạnh còn lại.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

AB: x + 2y - 3 = 0;

AD: 2x - y - 6 = 0;

BC: 2x - y + 9 = 0.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.39 trang 165 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
1=>1