MOBILEAPP

Bài tập 3.66 trang 168 SBT Hình học 10

Giải bài 3.66 tr 168 SBT Hình học 10

Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 - \frac{1}{2}t\\
y =  - 3 + 3t
\end{array} \right.\)

Một vectơ chỉ phương của Δ có tọa độ là:

A. (-1;6)                   B. (\(\frac{1}{2}\);3)

C. (5;-3)                   D. (-5;3)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.66 trang 168 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bảo Lộc

  cho hai điểm a(1;2) và b(4;3) .tìm tọa độ điểm m sao cho góc amb =135 độ và khoảng cách từ điểm m đến đường thẳng ab = can10/2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Trên mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC. Đường phân giác trong góc A có phương trình \(d:x-y+2=0\).

  Đường cao hạ từ B có phương trình \(d':4x+3y-1=0\). Biết hình chiếu của C trên AB là điểm \(H\left(-1;-1\right)\). Tìm  tọa độ điểm A, B, C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA