MOBILEAPP

Bài tập 13 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 13 trang 122 SGK Hình học 10 NC

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip \((E):\frac{{{x^2}}}{5} + \frac{{{y^2}}}{4} = 1?\)

(A) \({{F_{1,2}} = \left( { \pm 1;0} \right)}\)

(B) \({{F_{1,2}} = \left( { \pm 3;0} \right)}\)

(C) \({{F_{1,2}} = \left( {0; \pm 1} \right)}\)

(D) \({{F_{1,2}} = \left( {1; \pm 2} \right)}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
a = \sqrt 5 ,b = 2\\
 \Rightarrow c = \sqrt {{a^2} - {b^2}}  = \sqrt {5 - 4}  = 1
\end{array}\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 122 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Kim Ngan

    cho 2 đường thẳng (d1) : x+2y-3=0  và  (d2) : 3x-y+2=0  .  Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm P(3;1) và cắt (d1) , (d2) lần lượt ở A , B sao cho (d) tạo với (d1) và (d2) một tam giác cân có cạnh đáy là AB . 

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Bi do

    cho đường thẳng (d) có phương trình x-y=0 và điểm M (2;1) . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đối xứng với đường thẳng (d) qua điểm M .

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA