ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 7 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 7 trang 121 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào song song với đường thẳng \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 3 - t}\\
{y =  - 1 + 2t}
\end{array}} \right.\)

(A) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + t\\
y = 2t
\end{array} \right.\)

(B) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + t\\
y =  - 2t
\end{array} \right.\)

(C) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 - 2t\\
y = t
\end{array} \right.\)

(D) \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + 4t\\
y = 2t
\end{array} \right.\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 3 - t}\\
{y =  - 1 + 2t}
\end{array}} \right.\) là \(\vec u = \left( { - 1;2} \right)\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 121 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • hi hi
  Bài 3.7 (SBT trang 143)

  Cho tam giác ABC có \(A\left(-2;3\right)\) và hai đường trung tuyến : \(2x-y+1=0\) và \(x+y-4=0\). Hãy viết phương trình ba đường thẳng chứa 3 cạnh của tam giác ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Hà
  Bài 3.4 (SBT trang 143)

  Lập phương trình ba đường trung trực của một tam giác có trung điểm các cạnh lần lượt là \(M\left(-1;0\right);N\left(4;1\right);P\left(2;4\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến
  Bài 3.3 (SBT trang 143)

  Lập phương trình tổng quát của đường thẳng  \(\Delta\) trong mỗi trường hợp sau :

  a)  \(\Delta\) đi qua điểm \(M\left(1;1\right)\) và có vectơ pháp tuyến \(\overrightarrow{n}=\left(3;-2\right)\)

  b)  \(\Delta\) đi qua điểm \(A\left(2;-1\right)\) và có hệ số góc \(k=-\dfrac{1}{2}\)

  c)  \(\Delta\) đi qua hai điểm \(A\left(2;0\right)\) và \(B\left(0;-3\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1