Long lanh's Profile

Long lanh

Long lanh

16/05/1998

THPT Lý Thường Kiệt

Số câu hỏi 1035
Số câu trả lời 159
Điểm 295
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (83)

  • Long lanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Long lanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Long lanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Long lanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Long lanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Long lanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Long lanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Long lanh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Long lanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Long lanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng