MOBILEAPP

Bài tập 5 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 5 trang 120 SGK Hình học 10 NC

Đường thẳng nào không cắt đường thẳng 2x+3y−1 = 0?

(A) \({2x + 3y + 1 = 0}\)

(B) \({x - 2y + 5 = 0}\)

(C) \({2x - 3y + 3 = 0}\)

(D) \({4x - 6y - 2 = 0}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có đường thẳng 2x+3y+1 = 0 song song với đường thẳng 2x+3y−1 = 0 nên không cắt 2x+3y−1 = 0.

Chọn (A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 120 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ha Ku

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn \((T); x^2+y^2=9, AB<BC\) , đường tròn tâm B bán kính BC cắt đường tròn (T) tại D khác C, cắt đường thẳng AC tại F, biết rằng đường thẳng DF có phương trình: x+y+4=0  và M (−2;1) thuộc đường thẳng AB. Tìm tọa độ các đỉnh A, B biết rằng B có tung độ dương. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh BC với H(0; -1), đường trung tuyến CM của tam giác CAH có phương trình x + 3y - 1 = 0, điểm B thuộc đường thẳng d: x - y - 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C biết hoành độ điểm A nguyên. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA