ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.62 trang 168 SBT Hình học 10

Giải bài 3.62 tr 168 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm \(I\left( {\frac{1}{2};0} \right)\) phương trình đường thẳng AB là : x - 2y + 2 = 0 và AB = 2AD. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết rằng đỉnh A có hoành độ âm.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Ta có : \(IH = d\left( {I;AB} \right) = \frac{{\left| {\frac{1}{2} - 2.0} \right|}}{{\sqrt {{1^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2}} }} = \frac{{\sqrt 5 }}{2}\)

\( \Rightarrow AD = \sqrt 5 ,IA = IB = \frac{5}{2}\)

Do đó A, B là các giao điểm của đường thẳng AB với đường tròn tâm I và bán kính \(R = \frac{5}{2}\).

Vậy tọa độ A, B là nghiệm của hệ :

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - 2y + 2 = 0\\
{\left( {x - \frac{1}{2}} \right)^2} + {y^2} = {\left( {\frac{5}{2}} \right)^2}
\end{array} \right.\)

Giải hệ ta được A(-2, 0), B(2; 2) (vì xA < 0) ⇒ C(3; 0), D(-1; -2)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.62 trang 168 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1