ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.69 trang 169 SBT Hình học 10

Giải bài 3.69 tr 168 SBT Hình học 10

Đường thẳng đi qua điểm M(1;2) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:

A. 4x + 2y + 1 = 0                   B. 2x + y + 4 = 0

C. 2x + y - 4 = 0                      D. x - 2y + 3 = 0

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường thẳng Δ: 2x + y – 4 = 0 song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 và đi qua điểm M(1;2).

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.69 trang 169 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1