ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 24 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 24 trang 123 SGK Hình học 10 NC

Cônic có tâm sai \(e = \frac{1}{{\sqrt 2 }}\) là đường nào?

(A) Hypebol 

(B) Parabol

(C) Elip

(D) Đường tròn

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (C).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 123 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1