ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.59 trang 167 SBT Hình học 10

Giải bài 3.59 tr 167 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến B bằng 5.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi tâm của (C) là I(a;b) và bán kính của (C) là R.

(C) tiếp xúc với Ox tại A ⇒ a = 2 và |b| = R

IB = 5 ⇔ (6 - 2)2 + (4 - b)= 25 ⇔ b2 - 8b + 7 = 0 ⇔ b = 1, b = 7

+ Với a = 2, b = 1 ta có đường tròn (C1): (x - 2)2 + (y - 1)= 1

+ Với a = 2, b = 7 ta có đường tròn (C2): (x - 2)+ (y - 7)= 49

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.59 trang 167 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1