AMBIENT

Nguyen Ngoc's Profile

Nguyen Ngoc

Nguyen Ngoc

01/01/1970

Số câu hỏi 1091
Số câu trả lời 166
Điểm 397
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (90)

  • Nguyen Ngoc: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyen Ngoc: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyen Ngoc: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyen Ngoc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng