YOMEDIA

Nguyen Ngoc's Profile

Nguyen Ngoc

Nguyen Ngoc

17/10/1998

Số câu hỏi 2190
Số câu trả lời 1223
Điểm 1646
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (285)

  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyen Ngoc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyen Ngoc: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyen Ngoc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON