ON
YOMEDIA

Bi do's Profile

Bi do

Bi do

01/01/1970

Số câu hỏi 1408
Số câu trả lời 591
Điểm 1018
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (552)

  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Bi do: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày

 

1=>1