YOMEDIA

Nguyễn Lê Thảo Trang's Profile

Nguyễn Lê Thảo Trang

Nguyễn Lê Thảo Trang

16/04/1998

Số câu hỏi 2168
Số câu trả lời 1264
Điểm 1627
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (253)

  • Nguyễn Lê Thảo Trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Lê Thảo Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Lê Thảo Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Lê Thảo Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Lê Thảo Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Lê Thảo Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Lê Thảo Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Lê Thảo Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Lê Thảo Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Lê Thảo Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
ZUNIA9
 

 

ON