YOMEDIA

Bài tập 21 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 21 tr 96 SGK Hình học 10

Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\) và cho các mệnh đề 

I. (E) có các tiêu điểm F1(-4;0) và F2(4;0)

II. (E) có tỉ số \(\frac{c}{a} = \frac{4}{5}\)

III. (E) có đỉnh A1(-5;0)

IV. (E) có độ dài trục nhỏ bằng 3

Tìm các mênh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. I và II

B. II và III

C. I và III

D. IV và I

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì (E) có độ dài trục nhỏ là 6 (do b=3) nên mệnh đề IV sai

Vậy chọn đáp án D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Hương Lan

    Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đường cao và đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A lần lượt có phương trình là x - 3y = 0 và x + 5y = 0. Đỉnh C nằm trên đường thẳng \(\Delta :x+y-2=0\) và có hoành độ dương. Tìm tọa độ các điểm của tam giác ABC, biết đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ C đi qua điểm E(-2; 6).

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Phạm Khánh Linh

    Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đương tròn \((C):(x-2)^2+(y-2)^2=5\) và đường thẳng \((\Delta ): x+y+1=0\). Từ điểm A thuộc (\(\Delta\)) kẻ hai đường thẳng lần lượt tiếp xúc với (C) tại B và C. Tìm tọa độ điểm A biết rằng diện tích tam giác ABC bằng 8.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA