Bài tập 21 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 21 tr 96 SGK Hình học 10

Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{25}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\) và cho các mệnh đề 

I. (E) có các tiêu điểm F1(-4;0) và F2(4;0)

II. (E) có tỉ số \(\frac{c}{a} = \frac{4}{5}\)

III. (E) có đỉnh A1(-5;0)

IV. (E) có độ dài trục nhỏ bằng 3

Tìm các mênh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. I và II

B. II và III

C. I và III

D. IV và I

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì (E) có độ dài trục nhỏ là 6 (do b=3) nên mệnh đề IV sai

Vậy chọn đáp án D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ