YOMEDIA

Nguyễn Hoài Thương's Profile

Nguyễn Hoài Thương

Nguyễn Hoài Thương

01/01/1970

Số câu hỏi 2121
Số câu trả lời 1330
Điểm 1616
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (276)

  • Nguyễn Hoài Thương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hoài Thương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Hoài Thương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Hoài Thương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Hoài Thương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Hoài Thương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Hoài Thương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoài Thương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoài Thương: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Hoài Thương: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF