Lê Tấn Vũ's Profile

Lê Tấn Vũ

Lê Tấn Vũ

16/10/2000

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 50
Điểm 83
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây