Nguyễn Trà Long's Profile

Nguyễn Trà Long

Nguyễn Trà Long

01/01/1970

THPT Phan Văn Bảy

Số câu hỏi 1065
Số câu trả lời 180
Điểm 322
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (117)

  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng