YOMEDIA

Nguyễn Trà Long's Profile

Nguyễn Trà Long

Nguyễn Trà Long

01/01/1970

Số câu hỏi 2198
Số câu trả lời 1301
Điểm 1629
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (283)

  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Trà Long: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Trà Long: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON