YOMEDIA

Nguyễn Trà Long's Profile

Nguyễn Trà Long

Nguyễn Trà Long

01/01/1970

Số câu hỏi 1065
Số câu trả lời 180
Điểm 322
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (117)

  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trà Long: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trà Long: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng