MOBILEAPP

Nguyễn Thanh Trà's Profile

Nguyễn Thanh Trà

Nguyễn Thanh Trà

01/01/1970

Số câu hỏi 1030
Số câu trả lời 179
Điểm 384
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (124)

  • Nguyễn Thanh Trà: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Thanh Trà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thanh Trà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thanh Trà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thanh Trà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thanh Trà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thanh Trà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thanh Trà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thanh Trà: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thanh Trà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm