YOMEDIA

Bài tập 25 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 25 tr 97 SGK Hình học 10

 Một elip có trục lớn bằng 26, tỉ số \(\frac{c}{a} = \frac{{12}}{{13}}\)

Trục nhỏ của elip bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 10

C. 12

D. 24

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Elip có trục lớn bằng 26 nên a=13

Từ \(\frac{c}{a} = \frac{{12}}{{13}}\) suy ra c=12

Ta có b2=a2-c2=132-122=25⇒b=5

Trục nhỏ bằng 2b=10

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 97 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA