ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 25 tr 97 SGK Hình học 10

 Một elip có trục lớn bằng 26, tỉ số \(\frac{c}{a} = \frac{{12}}{{13}}\)

Trục nhỏ của elip bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 10

C. 12

D. 24

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Elip có trục lớn bằng 26 nên a=13

Từ \(\frac{c}{a} = \frac{{12}}{{13}}\) suy ra c=12

Ta có b2=a2-c2=132-122=25⇒b=5

Trục nhỏ bằng 2b=10

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 97 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoa Lan

  Trong mặt phẳng hệ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường thẳng (d1): 2x – y + 2 = 0, đỉnh C thuộc đường thẳng (d2): x – y – 5 = 0. Gọi H là hình chiếu của B trên đường thẳng AC. Biết điểm \(M \left ( \frac{9}{5};\frac{2}{5} \right ), K(9; 2)\) lần lượt là trung điểm của AH và CD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết đỉnh C có hoành độ lớn hơn 4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhật Minh

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD với A(-2;0) và đường thẳng d: 3x - 4y + 6 = 0 cắt đoạn thẳng BC. Khoảng cách từ B và D tới đường thẳng d lần lượt là 1 và 3. Đỉnh C thuộc đường thẳng x – y + 4=0 và có hoành độ không âm. Tìm tọa độ các đỉnh B, D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có \(\widehat{ACD}=\alpha\) với \(cos \ \alpha =\frac{1}{\sqrt{5}}\) , điểm H thỏa mãn điều kiện \(\overrightarrow{HB}=-2\overrightarrow{HC}.K\) là giao điểm của hai đường thẳng AH và BD. Cho biết \(H\left ( \frac{1}{3};-\frac{4}{3} \right ),K(1;0)\) và điểm B có hoành độ dương. Tìm tọa độ các điểm A, B, C, D.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1