MOBILEAPP

Dương Quá's Profile

Dương Quá

Dương Quá

01/01/1970

Số câu hỏi 1080
Số câu trả lời 165
Điểm 347
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (108)

 • Dương Quá: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Dương Quá: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • Dương Quá: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • Dương Quá: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • Dương Quá: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • Dương Quá: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • Dương Quá: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
 • Dương Quá: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Dương Quá: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Dương Quá: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm