thuy tien's Profile

thuy tien

thuy tien

10/04/1994

THPT Bùi Thị Xuân

Số câu hỏi 134
Số câu trả lời 245
Điểm 135
Kết bạn

Bạn bè (1)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (27)

  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm