thuy tien's Profile

thuy tien

thuy tien

10/04/1994

THPT Bùi Thị Xuân

Số câu hỏi 920
Số câu trả lời 275
Điểm 280
Kết bạn

Bạn bè (1)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (56)

  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 17 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 23 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 23 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 23 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần