thuy tien's Profile

thuy tien

thuy tien

10/04/1994

THPT Bùi Thị Xuân

Số câu hỏi 1165
Số câu trả lời 300
Điểm 355
Kết bạn

Bạn bè (1)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (86)

  • thuy tien: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thuy tien: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thuy tien: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thuy tien: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thuy tien: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng