ON
YOMEDIA

thuy tien's Profile

thuy tien

thuy tien

01/01/1970

Số câu hỏi 1986
Số câu trả lời 1123
Điểm 3216
Kết bạn

Bạn bè (1)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1319)

  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 giờ
  • thuy tien: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày

 

1=>1