ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 94 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 94 SGK Hình học 10

Cho tam giác ABC với các đỉnh là A(-1; 1), B(4; 7) và C(3; -2), M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}{\rm{.}}\left\{ \begin{array}{l}
x = 3 + t\\
y =  - 2 + 4t
\end{array} \right.\\
{\rm{B}}{\rm{.}}\left\{ \begin{array}{l}
x = 3 + t\\
y =  - 2 - 4t
\end{array} \right.\\
{\rm{C}}{\rm{.}}\left\{ \begin{array}{l}
x = 3 - t\\
y = 4 + 2t
\end{array} \right.\\
{\rm{D}}{\rm{.}}\left\{ \begin{array}{l}
x = 3 + 3t\\
y =  - 2 + 4t
\end{array} \right.
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B 

Vì M là trung điểm của AB nên M có tọa độ là (3/2;4)

Khi đó \(\overrightarrow {CM}  = \left( { - \frac{3}{2};6} \right)\) 

⇒ \(\overrightarrow u  = \left( {1; - 4} \right)\) là VTCP của CM

Vậy phương trình tham số của CM: \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 3 + t\\
y =  - 2 - 4t
\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 94 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1