bala bala's Profile

bala bala

bala bala

15/04/1998

Phòng GD&ĐT Q.Cái Răng

Số câu hỏi 1097
Số câu trả lời 150
Điểm 300
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (84)

  • bala bala: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • bala bala: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • bala bala: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • bala bala: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • bala bala: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • bala bala: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • bala bala: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng