YOMEDIA

bala bala's Profile

bala bala

bala bala

15/04/1998

Số câu hỏi 2139
Số câu trả lời 1306
Điểm 1614
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (275)

  • bala bala: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • bala bala: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • bala bala: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF