Bài tập 9 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 93 SGK Hình học 10

Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)

Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có a2=16⇒a=4, b2=9⇒b=3

Mặt khác: c2=a2-b2=16-9=7⇒c=\(\sqrt 7 \)

Toạn độ các đỉnh: A1(-4;0), A2(4;0), B1(0;-3), B2(0;3)

Tọa độ các tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt 7 ;0} \right),F{ & _2}\left( {\sqrt 7 ;0} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

  Trong mặt phẳng với hệ tοạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD và M là một điểm thuộc cạnh CD (M≠ C,D). Qua điểm A dựng đường thẳng d vuông góc với AM, d cắt đường thẳng BC tại điểm N. Biết rằng trung điểm của đoạn thẳng MN là gốc tọa độ O, I là giaο điểm của AO và BC. Tìm tọa độ điểm B của hình vuông biết A(-6;4), O(0;0), I(3;-2) và điểm N có hoành độ âm.  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho \(\Delta\)ABC có trọng tâm \(G\left ( \frac{8}{3};0 \right )\)và có đường tròn ngoại tiếp là (C) tâm I. Điểm M (0;1),N (4;1) lần lượt là điểm đối xứng của I qua các đường thẳng AB, AC . Đường thẳng BC qua điểm K (2;-1). Viết phương trình đường tròn (C).

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Chai Chai

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại B và C có AB > CD và CD = BC. Đường tròn đường kính AB có phương trình x 2 + y 2 – 4x – 5 = 0 cắt cạnh AD của hình thang tại điểm thứ hai N. Gọi M là hình chiếu vuông góc của D trên đường thẳng AB. Biết điểm N có tung độ dương và đường thẳng MN có phương trình 3x + y – 3 = 0, tìm tọa độ của các đỉnh A, B, C, D của hình thang ABCD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  mn người ơi, giải giúp em vs, bài này khó quá!

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có trọng tâm G(2;2). Trung điểm của cạnh AB là M\((\frac{3}{2};\frac{7}{2})\). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM cắt đường thẳng AG tại điểm thứ 2 là N. Biết đường thẳng vuông góc với BN tại B có phương trình x = - 1 và điểm N có hoành độ nhỏ hơn 4. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Bài này phải làm sao mọi người?

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy 
  Cho tam giác cân ABC, (AB = AC); H là trung điểm của BC, D(2;-3) là hình chiếu của H lên AC, M là trung điểm DH và điểm \(I(\frac{16}{5};-\frac{13}{5})\) là giao điểm của BD với AM; Đường thẳng AC có phương trình: x +y +1 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Bài này phải làm sao mọi người?

  Trong mặt phẳng toạ độ (Oxy), cho hình vuông ABCD.Điểm M nằm trên đoạn BC, đường thẳng AM có phương trình x + 3y - 5 =0, N là điểm trên đoạn CD sao cho góc BMA = AMN .Tìm tọa độ A biết đường thẳng AN qua điểm K(1;-2).
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời