YOMEDIA

Bài tập 9 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 93 SGK Hình học 10

Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)

Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có a2=16⇒a=4, b2=9⇒b=3

Mặt khác: c2=a2-b2=16-9=7⇒c=\(\sqrt 7 \)

Toạn độ các đỉnh: A1(-4;0), A2(4;0), B1(0;-3), B2(0;3)

Tọa độ các tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt 7 ;0} \right),F{ & _2}\left( {\sqrt 7 ;0} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • ngọc trang

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của đoạn BC, G là trọng tâm tam giác ABM, D(7; -2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Viết phương trình đường thẳng AB của tam giác ABC biết đỉnh A có hoành độ nhỏ hơn 4 và phương trình đường thẳng AG là 3x - y - 13 = 0.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Đặng Ngọc Trâm

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có H là trực tâm, \(C(3;\frac{3}{2})\) . Đường thẳng AH có phương trình 2x – y + 1 = 0. Đường thẳng d đi qua H, cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại P và Q (khác điểm A) thỏa mãn HP = HQ và có phương trình: 2x – 3y + 7 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A và B.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA