ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 93 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 93 SGK Hình học 10

Cho elip (E): \(\frac{{{x^2}}}{{16}} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\)

Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có a2=16⇒a=4, b2=9⇒b=3

Mặt khác: c2=a2-b2=16-9=7⇒c=\(\sqrt 7 \)

Toạn độ các đỉnh: A1(-4;0), A2(4;0), B1(0;-3), B2(0;3)

Tọa độ các tiêu điểm: \({F_1}\left( { - \sqrt 7 ;0} \right),F{_2}\left( {\sqrt 7 ;0} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 93 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1