YOMEDIA

Van Tho's Profile

Van Tho

Van Tho

19/03/1998

Số câu hỏi 2102
Số câu trả lời 1307
Điểm 1666
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Van Tho đã đặt câu hỏi: Tìm hàm số có đồ thị là đường cong cho trước. Cách đây 7 năm

  Mình chưa thành thạo với dạng với dạng toán này lắm, bạn nào chỉ mình cách tìm nhanh hàm số có đồ thị như hình vẽ với.

  Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?​

  A. \(y = {x^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 1\)  

  A.  

  B. \(y = {x^3} - 3{{\rm{x}}^2} + 1\)

  C.  

  C. \(y = - {x^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 1\) 

  D. \(y = \frac{1}{3}{x^3} - {x^2} + 1\)

 • Van Tho đã đặt câu hỏi: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=sin2x-2sinx. Cách đây 7 năm

  Bạn nào giúp mình giải bài này với, mình loay hoay mãi không biết phải làm thế nào. Haiz........

  Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(f\left( x \right) = \sin 2x - 2\sin x.\)

  A. \(M=0\)

  B. \(M = \frac{{3\sqrt 3 }}{2}\)

  C. \(M=3\)

  D. \(M = \frac{{-3\sqrt 3 }}{2}\)

Điểm thưởng gần đây (301)

 • Van Tho: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Van Tho: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Van Tho: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Van Tho: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Van Tho: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Van Tho: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Van Tho: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Van Tho: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Van Tho: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Van Tho: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON