YOMEDIA

Lê Tấn Thanh's Profile

Lê Tấn Thanh

Lê Tấn Thanh

17/07/2001

Số câu hỏi 2184
Số câu trả lời 1317
Điểm 1650
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (275)

  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Tấn Thanh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON