ADMICRO

Lê Tấn Thanh's Profile

Lê Tấn Thanh

Lê Tấn Thanh

01/01/1970

Số câu hỏi 1110
Số câu trả lời 184
Điểm 305
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (95)

  • Lê Tấn Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Tấn Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Tấn Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Tấn Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Tấn Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Lê Tấn Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm