YOMEDIA

Bài tập 4 trang 94 SGK Hình học 10

Giải bài 4 tr 94 SGK Hình học 10

 Đường thẳng đi qua điểm M(1; 0) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y +1 = 0 có phương trình tổng quát là:

A, 4x + 2y + 3 = 0;

B, 2x + y + 4 = 0;

C, 2x + y – 2 = 0;

D, x – 2y + 3 = 0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi (d') là đường thẳng đi qua M(1; 0).

Vì (d') // (d) nên (d') có phương trình là: 4x + 2y + m = 0, mà M(1; 0) ∈ (d') nên m = -4.

Vậy phương trình của (d'): 2x + y – 2 = 0.

Vậy chọn đáp án C.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 94 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA