YOMEDIA

Chai Chai's Profile

Chai Chai

Chai Chai

01/01/1970

Số câu hỏi 1077
Số câu trả lời 176
Điểm 342
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (94)

  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Chai Chai: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng