Chai Chai's Profile

Chai Chai

Chai Chai

19/02/1998

THPT Phủ Thông

Số câu hỏi 769
Số câu trả lời 156
Điểm 322
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (66)

  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 23 giờ
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Chai Chai: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tuần
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần