Chai Chai's Profile

Chai Chai

Chai Chai

19/02/1998

THPT Phủ Thông

Số câu hỏi 1077
Số câu trả lời 176
Điểm 342
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (94)

  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chai Chai: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Chai Chai: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Chai Chai: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng