ON
YOMEDIA

Nguyễn Quang Minh Tú's Profile

Nguyễn Quang Minh Tú

Nguyễn Quang Minh Tú

01/01/1970

Số câu hỏi 1469
Số câu trả lời 572
Điểm 967
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (561)

  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 giờ
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 giờ
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 ngày

 

1=>1