YOMEDIA

Nguyễn Quang Minh Tú's Profile

Nguyễn Quang Minh Tú

Nguyễn Quang Minh Tú

03/05/1999

Số câu hỏi 2132
Số câu trả lời 1294
Điểm 1680
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (279)

  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON