YOMEDIA

Nguyễn Quang Minh Tú's Profile

Nguyễn Quang Minh Tú

Nguyễn Quang Minh Tú

03/05/1999

Số câu hỏi 2128
Số câu trả lời 1291
Điểm 1676
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (275)

  • Nguyễn Quang Minh Tú: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
ZUNIA9
 

 

ON