MOBILEAPP

Nguyễn Quang Minh Tú's Profile

Nguyễn Quang Minh Tú

Nguyễn Quang Minh Tú

01/01/1970

Số câu hỏi 1046
Số câu trả lời 171
Điểm 381
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (119)

  • Nguyễn Quang Minh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Quang Minh Tú: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm