ADMICRO

Nguyễn Sơn Ca's Profile

Nguyễn Sơn Ca

Nguyễn Sơn Ca

04/01/2004

Số câu hỏi 2413
Số câu trả lời 1441
Điểm 2958
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1667)

  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
ADMICRO
 

 

ON