MOBILEAPP

Nguyễn Sơn Ca's Profile

Nguyễn Sơn Ca

Nguyễn Sơn Ca

01/01/1970

Số câu hỏi 1087
Số câu trả lời 165
Điểm 389
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (110)

  • Nguyễn Sơn Ca: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Sơn Ca: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Sơn Ca: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm