ON
YOMEDIA

Nguyễn Sơn Ca's Profile

Nguyễn Sơn Ca

Nguyễn Sơn Ca

01/01/1970

Số câu hỏi 1716
Số câu trả lời 771
Điểm 2284
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (993)

  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 ngày

 

1=>1