ON
ADMICRO

Nguyễn Sơn Ca's Profile

Nguyễn Sơn Ca

Nguyễn Sơn Ca

01/01/1970

Số câu hỏi 1980
Số câu trả lời 1025
Điểm 2539
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1248)

  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 giờ
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 giờ
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 giờ
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 giờ
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 20 giờ
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 giờ
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 giờ
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Sơn Ca: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày

 

1=>1