ON
YOMEDIA

Sasu ka's Profile

Sasu ka

Sasu ka

01/01/1970

Số câu hỏi 1389
Số câu trả lời 612
Điểm 1051
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (570)

  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày

 

1=>1