MOBILEAPP

Sasu ka's Profile

Sasu ka

Sasu ka

01/01/1970

Số câu hỏi 969
Số câu trả lời 182
Điểm 426
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (101)

  • Sasu ka: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sasu ka: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sasu ka: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sasu ka: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sasu ka: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Sasu ka: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm