MOBILEAPP

sap sua's Profile

sap sua

sap sua

01/01/1970

Số câu hỏi 1019
Số câu trả lời 174
Điểm 361
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (94)

  • sap sua: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • sap sua: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • sap sua: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • sap sua: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • sap sua: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • sap sua: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • sap sua: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • sap sua: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • sap sua: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • sap sua: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm