YOMEDIA

Bài tập 23 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 23 tr 97 SGK Hình học 10

Cho elip (E): x2+4y2=1 và các mệnh đề:

I. (E) có trục lớn bằng 1

II. (E) có trục nhỏ bằng 4

III. (E) có tiêu điểm \({F_1}\left( {0;\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)\)

IV. (E) có tiêu cự bằng \(\sqrt 3 \)

Tìm các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. I 

B. II và IV

C. I và III

D. IV

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có a=1, b=1/2⇒c2=a2-b2=1-1/4\( \Rightarrow c = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Tiêu cự \({F_1}{F_2} = 2c = \sqrt 3 \)

Vậy chọn đáp án D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 97 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại C, D có BC = 2AD = 2AD. Đỉnh C(3; 3), đỉnh A nằm trên đường thẳng d: 3x + y - 2 = 0, phương trình đường thẳng DM: x - y - 2 = 0 với M là điểm thỏa mãn \(\overrightarrow{BC}=-4\overrightarrow{CM}\). Xác định tọa độ các điểm A, D, B
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm N(1;-2) thỏa mãn \(\small 2\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}=\vec{0}\) và điểm M(3; 6) thuộc đường thẳng chứa cạnh AD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của đỉnh A xuống đường thẳng DN. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết khoảng cách từ điểm H đến cạnh CD bằng\(\small \frac{12\sqrt{2}}{13}\) và định A có hoành độ là một số nguyên lớn hơn -2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA