Bài tập 23 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 23 tr 97 SGK Hình học 10

Cho elip (E): x2+4y2=1 và các mệnh đề:

I. (E) có trục lớn bằng 1

II. (E) có trục nhỏ bằng 4

III. (E) có tiêu điểm \({F_1}\left( {0;\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)\)

IV. (E) có tiêu cự bằng \(\sqrt 3 \)

Tìm các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. I 

B. II và IV

C. I và III

D. IV

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có a=1, b=1/2⇒c2=a2-b2=1-1/4\( \Rightarrow c = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Tiêu cự \({F_1}{F_2} = 2c = \sqrt 3 \)

Vậy chọn đáp án D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 97 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thùy trang

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I. Phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt BC tại D và cắt đường tròn (I) tại E. Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD. Tìm tọa độ đỉnh A của tam giác ABC. Cho biết K(1; 1); E(0; 4); phương trình đường thẳng AB là x – y + 3 = 0 và điểm B có hoành độ dương.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tìm H, phương trình đường thẳng AH là 3x - y +3 = 0, trung điểm của cạnh BC là M(3; 0). Gọi E và F lần lượt là chân đường cao hạ từ B và C đến AC và AB, phương trình đường thẳng EF là x - 3y + 7 =0. Tìm tọa độ điểm A, biết A có hoành độ dương.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Mình giải ra đáp số rồi mà không biết đúng hay sai nữa, khó quá.

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của D qua A và H là hình chiếu vuông góc của D lên đường thẳng BE. Đường tròn ngoại tiếp tam giác BDE có phương trình \((x-4)^2+(y-1)^2=25\), đường thẳng AH có phương trình \(3x -4y-17=0\). Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đã cho, biết đường thẳng AD đi qua M (7;2) và E có tung độ âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Hôm nay thầy em giao bài này về nhà mà em không có biết làm, mn giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi K là điểm đối xứng của A qua C. Đường thẳng đi qua K vuông góc với BC cắt BC tại E và cắt AB tại N(-1;3). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết rằng góc AEB = 450, phương trình đường thẳng BK là 3x + y - 15 = 0 và điểm B có hoành độ lớn hơn 3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Hôm nay thầy em giao bài này về nhà mà em không có biết làm, mn giúp em vs!

  Trên mặt phẳng tọa độ oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC, G là trọng tâm tam giác AMB, điểm D(7; −2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA=GD. Tìm tọa độ điểm A, lập phương trình AB, biết hoành độ của điểm A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình \(3x-y-13=0\).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • minh thuận

  Bài này phải làm sao mọi người?

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (C): x2 + y2= 25, đường thẳng AC đi qua điểm K(2; 1). Gọi M, N lần lượt là chân đường cao kẻ từ đỉnh B và C. Tìm tọa độ các đỉnh của ∆ABC biết phương trình đường thẳng MN là 4x - 3y +10 = 0 và điểm A có hoành độ âm. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời