ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 23 tr 97 SGK Hình học 10

Cho elip (E): x2+4y2=1 và các mệnh đề:

I. (E) có trục lớn bằng 1

II. (E) có trục nhỏ bằng 4

III. (E) có tiêu điểm \({F_1}\left( {0;\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)\)

IV. (E) có tiêu cự bằng \(\sqrt 3 \)

Tìm các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. I 

B. II và IV

C. I và III

D. IV

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có a=1, b=1/2⇒c2=a2-b2=1-1/4\( \Rightarrow c = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Tiêu cự \({F_1}{F_2} = 2c = \sqrt 3 \)

Vậy chọn đáp án D

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 97 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phạm Khánh Linh

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đương tròn \((C):(x-2)^2+(y-2)^2=5\) và đường thẳng \((\Delta ): x+y+1=0\). Từ điểm A thuộc (\(\Delta\)) kẻ hai đường thẳng lần lượt tiếp xúc với (C) tại B và C. Tìm tọa độ điểm A biết rằng diện tích tam giác ABC bằng 8.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang cân ABCD có CD = 2AB, phương trình hai đường chéo của hình thang là AC: x + y - 4 = 0 và BD: x - y - 2 = 0. Biết tọa độ hai điểm A, B dương và hình thang có diện tích bằng 36. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có tâm I(1; 2), (C) cắt trục hoành tại A và B, cắt đường thẳng \(\Delta :3x+4y-6=0\) tại C và D. Viết phương trình đường tròn (C) biết AB + CD = 6.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1