Ngoc Nga's Profile

Ngoc Nga

Ngoc Nga

19/12/1998

Trường THPT Nguyễn Huệ

Số câu hỏi 1048
Số câu trả lời 172
Điểm 231
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (95)

  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần