Ngoc Nga's Profile

Ngoc Nga

Ngoc Nga

19/12/1998

Trường THPT Nguyễn Huệ

Số câu hỏi 818
Số câu trả lời 149
Điểm 276
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (56)

  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 13 giờ
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 13 giờ
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 14 giờ
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 ngày
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 ngày