YOMEDIA

Ngoc Nga's Profile

Ngoc Nga

Ngoc Nga

01/01/1970

Số câu hỏi 1048
Số câu trả lời 172
Điểm 231
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (95)

  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Ngoc Nga: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng