YOMEDIA

Ngoc Nga's Profile

Ngoc Nga

Ngoc Nga

19/12/1998

Số câu hỏi 2180
Số câu trả lời 1296
Điểm 1540
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (276)

  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngoc Nga: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Ngoc Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF