ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 94 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 94 SGK Hình học 10

Cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là A(1; 2), B(3; 1) và C(5; 4). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ A?

A, 2x + 3y – 8 = 0;

B, 3x – 2y – 5 = 0;

C, 5x – 6y + 7 = 0;

D, 3x – 2y + 5 = 0.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường cao vẽ từ A nên phương trình đường cao có vector pháp tuyến là \(\overrightarrow {BC}  = \left( {2;3} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 94 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1