YOMEDIA

Bài tập 1 trang 94 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 94 SGK Hình học 10

Cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là A(1; 2), B(3; 1) và C(5; 4). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ A?

A, 2x + 3y – 8 = 0;

B, 3x – 2y – 5 = 0;

C, 5x – 6y + 7 = 0;

D, 3x – 2y + 5 = 0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường cao vẽ từ A nên phương trình đường cao có vector pháp tuyến là \(\overrightarrow {BC}  = \left( {2;3} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 94 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Lê Trung Phuong

    Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại H. Biết \(E\left ( \frac{17}{5};\frac{29}{5} \right ), F\left ( \frac{17}{5};\frac{9}{5} \right )\) và G(1;5) lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng CH, BH và AD. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Sam sung

    Trong hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(4; 2), B(-3; 1), C là điểm có hoành độ dương nằm trên đường thẳng (d): x + y = 0. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, biết diện tích tam giác ABC bằng 25.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA