can chu's Profile

can chu

can chu

16/03/1998

Phòng GD&ĐT Gia Bình

Số câu hỏi 1061
Số câu trả lời 175
Điểm 272
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (80)

  • can chu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • can chu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • can chu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • can chu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • can chu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • can chu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • can chu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • can chu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • can chu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • can chu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng