YOMEDIA

Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 75 sách GK Hóa lớp 8

a) Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học?

b) Nếu muốn đốt cháy 20 ml CO thì phải dùng bao nhiêu mol CO2 để sau phản ứng người ta chỉ thu được một chất khí duy nhất?

c) Hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những thời điểm khác nhau. Biết hỗn hợp CO và O2 ban đầu được lấy đúng tỉ lệ về số mol các chất theo phương trình hóa học?

Bài 4 SGK Hóa học 8 trang 75

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Câu a:

Phương trình phản ứng: 

2CO + O2 → 2CO2

Câu b:

Lượng chất CO2 cần dùng: 

Theo phương trình phản ứng, để thu được một chất khí duy nhất là CO2 thì số mol các chất tham gia phản ứng phải theo đúng tỉ lệ của phương trình hóa học. Ta có:  

\({n_{{O_2}}} = {1 \over 2}{n_{C{O_2}}} = 1.{{20} \over 2} = 10mol\)

Câu c: Bảng số mol các chất:

 Giải bài 4 SGK Hóa học 8 trang 75

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA