AMBIENT

Viết PTHH khi cho Natri vào nước?

bởi thùy trang 11/05/2019

Cho 9,2 g Natri vào nước

a, Viết PTHH

b, Tính thể tích khí H2 ở đktc

c, Tính khối lượng hợp chất baro tạo thành

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: 2Na+2H2O--->2NaOH+H2

  b) nNa=9,2:23=0,4 mol

  theo PTHH cứ 2 mol Na tạo thành 1 mol H2

  0,4 mol Na tạo thành 0,2 mol H2

  VH2=0,2.22,4=4,48(l)

  c) theo PTHH cứ 2 mol Na tạo thành 2 mol NaOH

  0,4 mol Na tạo thành 0,4 mol NaOH

  mNaOH=0,4.40=16g

  bởi Phạm Tuyền 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>