Nguyễn Lê Tín's Profile

Nguyễn Lê Tín

Nguyễn Lê Tín

03/03/2000

Phổ thông Năng khiếu ĐHQG-HCM

Số câu hỏi 848
Số câu trả lời 153
Điểm 342
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (93)

  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 giờ
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 giờ
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 giờ
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 giờ
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 15 giờ
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 16 giờ
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày