Nguyễn Lê Tín's Profile

Nguyễn Lê Tín

Nguyễn Lê Tín

03/03/2000

Phổ thông Năng khiếu ĐHQG-HCM

Số câu hỏi 1006
Số câu trả lời 170
Điểm 427
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (110)

  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Tín: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng