Nguyễn Lê Tín's Profile

Nguyễn Lê Tín

Nguyễn Lê Tín

03/03/2000

Phổ thông Năng khiếu ĐHQG-HCM

Số câu hỏi 1084
Số câu trả lời 170
Điểm 327
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (120)

  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Lê Tín: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần